English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1997
   • nr_3
    • 64. okładka nr 3 1997r.
    • 65. Zygmunt Dulczewski, Krzysztof Kwaśniewski, Andrzej Kwilecki i Marek Ziółkowski, Czy i jak badać dzisiaj Ziemie Zachodnie i Północne Polski?
    • 66. Piotr Madajczyk, Polska myśl zachodnia w polityce komunistów polskich
    • 67. Andrzej Zaćmiński, Związek Polskich Ziem Zachodnich w Wielkiej Brytanii w latach 1950-1986. Zarys działalności
    • 68. Robert Traba, Mogiły wrogów? Wschodniopruskie cmentarze wojenne w perspektywie przemian kulturowych 1915-1995
    • 69. Bernadetta Nitschke, Położenie ludności niemieckiej na terenach na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku
    • 70. Andrzej Sakson, Problemy adaptacji i stabilizacji społecznej ludności z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej na Warmii i Mazurach po 1945 roku
    • 71. Beata Maliszkiewicz, Jerzy Mika, Barbara Weigl, Materiały - Program edukacyjny w szkole - praktyczne działanie w regionie zróżnicowanym kulturowo i etnicznie
    • 72. Maria Wagińska-Marzec, Materiały - Pogwarki Witnickie - spotkania z mieszkańcami przygranicznych miasteczek
    • 73. Stanisław Lisiecki, Materiały - Problemy społeczne i kulturowe adaptacji niemieckiego dziedzictwa kulturowego
    • 74. Zbigniew Mazur, Raporty - O badaniach nad stosunkiem do niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych
    • 75. Elke Schonemann, Bernard Perlak, Andréas Hôfer, Raporty - Inwestorzy niemieccy o Polsce. Wybrane wyniki badań Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki (TWG)
    • 76. Elke Vagts, Przeglądy i komentarze - Obraz Polski w podręcznikach szkolnych NRD w latach 1945 -1989
    • 77. Michael Roeder, Przeglądy i komentarze - Przekształcenia obrazu Polaków w podręcznikach szkolnych RFN w latach 1949-1991
    • 78. Barbara Krzeszewska-Zmyślony, Przeglądy i komentarze - Szkolnictwo na pograniczu polsko-niemieckim a programy współpracy transgranicznej
    • 79. Marian Szczepaniak, Przeglądy i komentarze - Utworzenie Euroregionu Glacensis
    • 80. Maria Rutowska, Źródła - Ziemie Zachodnie w 1945 r. w świetle dokumentu
    • 81. Stanisław Żerko, Źródła - Próba sformowania na Podhalu „Legionu góralskiego” Waffen-SS
    • 82. Marceli Kosman, Oceny i omówienia - Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych
    • 83. Wojciech Kunicki, Oceny i omówienia - „Polnische Wirtschaft”. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit
    • 84. Andrzej Sakson, Oceny i omówienia - Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945 -1995. Próba bilansu. Pod red. E. Frątczak, Z. Strzeleckiego, Marek Latoszek, Pomorze. Zagadnienia etniczno-regionalne
    • 85. Maria Wanda Wanatowicz, Oceny i omówienia - Geschichte, Kultur und Wirtschaft
    • 86. Agnieszka Gucka, Oceny i omówienia - Obcy w polskim domu. Nacjonalistyczne koncepcje rozwiązania problemu mniejszości narodowych 1918-1939
    • 87. Jarosław Wiśniewski, Oceny i omówienia - Pod niemieckim jarzmem. Kraj Warty 1939-1945
    • 88. Jerzy Kozeński, Oceny i omówienia - Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945 -1947
    • 89. Piotr Mickiewicz, Oceny i omówienia - Zarys dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdańsku, na Kaszubach i Kociewiu w latach 1894-1939
    • 90. Grzegorz Berendt, Noty - Danzig. Gdańsk. Deutsch-polnische Geschichte, Politik und Literatur.
    • 91. Andrzej Sakson, Noty - Ludność niemiecka na ziemiach polskich w latach 1939 -1945 i jej powojenne losy. Materiały z konferencji, pod red. W. Jastrzębskiego
    • 92. Andrzej Sakson, Noty - Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. Rok 1945.
    • 93. Andrzej Sakson, Noty - Polska ludność rodzima Ziem Zachodnich i Północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948
    • 94. okładka - autorzy artykułów
    • 95. Maciej Walkowski, Z kroniki naukowej - Polska między Niemcami a Rosją
    • 96. Jerzy Kołacki, Z kroniki naukowej - Seminarium dla poznańskich i bydgoskich studentów historii w Ost-Akademie w Lüneburgu
    • 97. Magdalena Nowak, Z kroniki naukowej - Gdańsk w gospodarce i kulturze europejskiej
    • 98. Jadwiga Kiwerska, Z kroniki naukowej - Profesorowi Januszowi Pajewskiemu w rocznicę dziewięćdziesiątych urodzin
    • 99. Krzysztof Malinowski, Z kroniki naukowej - Polska - Niemcy. Problemy bezpieczeństwa: między państwem, mediami i obywatelami
    • 100. N. J., Nowa siedziba Instytutu Zachodniego
   • okładka - spis treści nr 1-2 1997r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1997r.