English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1997
   • nr_4
    • 101. okładka nr 4 1997r.
    • 102. okładka - wstęp
    • 103. Anna Wolff-Powęska, Kryzys tożsamości w krajach Europy Środkowej w okresie transformacji
    • 104. Jerzy Szacki, Indywidualizm i kolektywizm w polskiej świadomości politycznej
    • 105. Bogdan Czarnocki, Dylemat państwa - wolność i przemoc
    • 106. Geza Jeszenszky, Traktaty Węgier z sąsiednimi państwami a kwestia mniejszości narodowych
    • 107. Nina Dobrkovic, Jugosławia w poszukiwaniu tożsamości: próba zerwania z przeszłością
    • 108. Valeria Heuberger, Bośnia między Wschodem a Zachodem
    • 109. Marian Szczepaniak, Rumunia - przebudowa ustroju politycznego i gospodarki. Akces do CEFTA
    • 110. Jan Barcz, Struktura federalna Austrii a jej członkostwo w Unii Europejskiej
    • 111. Jochen Franzke, Rozszerzenie NATO na Wschód
    • 112. Jörg Fisch, Polemiki i dyskusje - Prawo do samostanowienia - opium dla narodó
    • 113. Lech Janicki, Polemiki i dyskusje - Samostanowienie państw i samostanowienie narodów
    • 114. Tomasz Schramm, Polemiki i dyskusje - Kilka uwag o prawie do samostanowienia
    • 115. Eberhard Schulz, Polemiki i dyskusje - Czyste wino zamiast opium dla narodów?
    • 116. Tadeusz S. Wróblewski, Polemiki i dyskusje - Naród i państwo w dzisiejszej Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej
    • 117. Janusz Solak, Oceny i omówienia - Interesy bezpieczeństwa w Europie: Polska-Rosja-Niemcy. Materiały z konferencji -Poznań 9-10 kwietnia 1996. Pod red. Jadwigi Kiwerskiej
    • 118. Mieczysław Stolarski, Oceny i omówienia - Ład międzynarodowy. Doświadczenie i przyszłość
    • 119. Stanisław Żerko, Oceny i omówienia - John F. Kennedy und der Kalte Krieg. Die Außenpolitik der USA und die Grenzen der Glaubwürdigkeit
    • 120. Jan Barcz, Oceny i omówienia - Mitteleuropa. Eine Spurensicherung
    • 121. Natalia Jackowska, Oceny i omówienia - Dzienniki
    • 122. Tadeusz S. Wróblewski, Oceny i omówienia - Modelle und Orientierung für die deutsche Minderheit in Polen? Referate und Dokumente
    • 123. Krzysztof A. Makowski, Oceny i omówienia - The Foreign Workers and the German Labor Movement. Xenophobia and Solidarity in the Coal Fields of the Ruhr, 1871-1914
    • 124. Andrzej Graś, Oceny i omówienia - Ein einheitliches Verfahren für die Wahl des europäischen Parlaments. Unverwirklichte Vorgabe der Gemeinschaftsverträge, Martin Westlake, The Com­mission and the Parliament - Partners and Rivals in the European Policy-making Process
    • 125. Andrzej Furier, Oceny i omówienia - Iluzja. Żołnierze radzieccy w armii Hitlera
    • 126. Marceli Kosman, Oceny i omówienia - Antypruska publicystyka Henryka Sienkiewicza
    • 127. Jacek Knopek, Oceny i omówienia - Polonica w Ziemi Świętej
    • 128. Jerzy Kozeński, Z kroniki naukowej - Jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Henryka Batowskiego
    • 129. Radosław Grodzki, Z kroniki naukowej - Ukraina - Polska, wczoraj - dziś - jutro (Lublin 22-24 czerwca 1997 roku)
    • 130. Andrzej Sakson, Z kroniki naukowej - IX Forum Polsko-Niemieckie (Bonn 13-15 kwietnia 1997 roku)
    • 131. Andrzej Furier, Z kroniki naukowej - Polska diaspora na Wschodzie - międzynarodowa konferencja naukowa w Łodzi
    • 132. Marcin Herman, Z kroniki naukowej - Kraje Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej w poszukiwaniu nowej tożsamości
    • 133. Magdalena Nowak, Z kroniki naukowej - Na rozstajach dróg: Gdańsk między Niemcami a Polską 1920-1939
    • 134. Małgorzata Kubicka, Z kroniki naukowej - Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji
    • 135. Marian Banach, Zofia Szafrańska, Nekrologi - Gwidon Rysiak 1935 -1996
    • 136. okładka - przegląd zachodni
    • 137. okładka - wydawnictwo Instytutu Zachodniego
   • okładka - spis treści nr 1-2 1997r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1997r.