English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2004
   • nr 1
    • 00. okładka nr 1 2004r.
    • 01. Hanka Dmochowska, Panu Profesorowi Karolowi M. Pospieszalskiemu w 95. Rocznicę urodzin
    • 02. Anna Wolff-Powąska, Wokół najnowszego sporu o przeszłość polsko-niemiecką
    • 03. Jerzy Kaczmarek, Poznań - Brandenburgia - Berlin w drodze do nowego sąsiedztwa
    • 04. Katarzyna Jedynakiewicz, Koncepcja „das andere Deutschland” w debatach i planach niemiec­kiej emigracji antynazistowskiej w Stanach Zjednoczonych (1939-1945)
    • 05. Karol M. Pospieszalski, Zamachy nazistowskie na mienie niemieckie. Plan Reichsfiihrera SS z lata 1939 r
    • 06. Katarzyna Jedynakiewicz, Materiały - „Alien Homeland”. Niemcy roku 1945 w relacjach prasowych Eryki Mann
    • 07. Paweł Czaplicki, Materiały - Zarys działalności Wydziału Konsularnego Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie w latach 1946-1949
    • 08. Robert Łoś, Materiały - Republika Federalna Niemiec wobec Planu Adama Rapackiego
    • 09. Andrzej Małkowski, Paweł Woźniak, Materiały - Rewitalizacja Berlina
    • 10. Izabela Janicka, Materiały - Prasa niemiecka o premierach III Rzeczypospolitej (1989-2003)
    • 11. Tadeusz Lebioda, Materiały - RFN a Niemcy rosyjscy
    • 12. Marcin Nowak, Przeglądy i komentarze - W niewoli teraźniejszości
    • 13. Przemysław M. Żukowski, Przeglądy i komentarze - Misja profesora Fryderyka Zolla (młodszego) do Niemiec w 1935 roku
    • 14. Władysław Markiewicz, Oceny i omówienia - Hitler. 1889-1936. Hybris, Hitler. 1936-1941. Nemezis, Hitler. 1941-1945. Nemezis
    • 15. Mirosław Zajdel, Oceny i omówienia - Bezrobocie na świecie i w Polsce
    • 16. Krzysztof Malinowski, Oceny i omówienia - Deutschland im Abseits? Rot-grüne Außenpolitik 1998-2003
    • 17. Jerzy Kozłowski, Oceny i omówienia - Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność
    • 18. Marian Wojciechowski, Oceny i omówienia - Od Października’56 do Grudnia’70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956-1970)
    • 19. Monika Crucza, Oceny i omówienia - Zrozumieć świat. Szkice o literaturze i kulturze niemieckiej XX wieku. (Seria: Zrozumieć Niemcy)
    • 20. Anna Kochanowska-Nieborak, Oceny i omówienia - Polnisch-deutsch Wechselbeziehungen im zweiten Millennium. Teil I: Zur polnisch-deutschen Kulturkommunikation in der Geschichte - Materialien, Teil II: Bibliographie zur polnisch- -deutschen Kulturkommunikation (Materialien zum Polenbild und zur kul
    • 21. Łukasz Musiał, Oceny i omówienia - Krzysztof Polechoński (współpraca), Friedrich Nietzsche i pisarze polscy
    • 22. Hanka Dmochowska, Noty - Obraz mniejszości narodowych w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918-1939
    • 23. Stanisław Żerko, Noty - Nachrichtendienst, politische Elite und Mordeinheit. Der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS
    • 24. Stanisław Żerko, Noty - Das war Dachau
    • 25. Ryszarda Formuszewicz, Z kroniki naukowej - Inauguracja Studium Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    • 26. Bartłomiej P. Wróblewski, Z kroniki naukowej - Polsko-niemiecka współpraca w zakresie administracji regionalnej w przededniu akcesji do Unii Europejskiej
    • 27. Marek Rajch, Listy do redakcji - W odpowiedzi na artykuł „Jak pisać recenzje z książek o cenzurze pruskiej w Wielkopolsce?”
    • 28. Janusz Ruszkowski, Listy do redakcji - W odpowiedzi na recenzję książki „Kościół katolicki w zjednoczonych Niemczech”
    • 29. okładka - informacje
    • 30. okładka - autorzy artykułów
   • okładka - spis treści nr 1-2 2004r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 2004r.