English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2004
   • nr 4
    • 83. okładka nr 4 2004r.
    • 84. okładka - informacje
    • 85. Peter Bender, Stosunki polsko-niemieckie - wczoraj i dziś
    • 86. Georg G. Iggers, Nacjonalizm a historiografia 1789-1996. Przykład niemiecki
    • 87. Randall Newnham, Polsko-niemieckie zależności gospodarcze w okresie międzywojennym
    • 88. Ekkehard Buchhofer, Instytucjonalne formy niemiecko-polskiej współpracy na terenach przygranicznych w okresie międzywojennym
    • 89. Jörg-Volker Schräder, Niemcy a polityka rolna Unii Europejskiej
    • 90. Jakub M. Pawłowski, Prawnomiędzynarodowe aspekty majątkowych roszczeń niemieckich wysiedleńców
    • 91. Zbigniew Mazur, Upamiętnianie w latach 1945-1948 ofiar niemieckiej okupacji
    • 92. Bogdan Czyżak, Identyfikacja narodowa gdańszczan w twórczości Joanny Schopenhauer, Józefa von Eichendorffa i Maxa Halbego
    • 93. Mathias Beer, Materiały - Dokumentacja wypędzeń Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej. Nieznane aspekty projektu badawczego
    • 94. Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Materiały - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
    • 95. Marceli Kosman, Oceny i omówienia - Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. I: Do schyłku XIX wieku
    • 96. Stanisław Sierpowski, Oceny i omówienia - Polska i Niemcy w trudnych latach 1933-1990. Nowe spojrzenie na dawne konflikty
    • 97. Maria Tomczak, Oceny i omówienia - Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971-1989
    • 98. Marian Wojciechowski, Oceny i omówienia - Warszawa - Berlin - Bonn. Stosunki polityczne 1949-1958
    • 99. Daniel Kawa, Oceny i omówienia - Partie polityczne w Niemczech
    • 100. Alfred Janc, Oceny i omówienia - Niemiecki system bankowy. Wnioski dla Polski
    • 101. Andrzej Sakson, Oceny i omówienia - Moja Biblioteka Mazurska
    • 102. Maciej Walkowiak, Oceny i omówienia - Orte der Literatur
    • 103. Łukasz Musiał, Oceny i omówienia - „Nasz nauczyciel Tadeusz”. Tadeusz Różewicz i Niemcy
    • 104. Stanisław Żerko, Noty - Landbevölkerung und Wahlverhalten. Die DNVP im ländlichen Raum Pommerns und Ostpreußens 1918-1924
    • 105. Stanisław Żerko, Noty - Das Dritte Reich in Daten
    • 106. Monika Banach, Noty - Biskupi - senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego
    • 107. Hanka Dmochowska, Noty - Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1990, t. 1: Druga Rzesza i Republika Weimarska
    • 108. Rafał Łysoń, Z kroniki naukowej - Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku w przededniu integracji z Unią Europejską
    • 109. Witold Ostant, Z kroniki naukowej - Miasto - granica - rzeka. Bliźniacze miasta na nowych wewnętrznych granicach Unii Europejskiej
    • 110. Bartłomiej P. Wróblewski, Z kroniki naukowej - Jubileusz 85-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    • 111. Natalia Jackowska, Z kroniki naukowej - Powstanie Warszawskie 1944 - fotografie ze zbiorów Instytutu Zachodniego
    • 112. Bartłomiej P. Wróblewski, Z kroniki naukowej - Roland Koch - premier Kraju Hesji w Instytucie Zachodnim
    • 113. Witold Ostant, Z kroniki naukowej - Rocznice narodowe, pamięć historyczna, polityka zagraniczna. Refleksje profesora Władysława Bartoszewskiego
    • 114. Natalia Jackowska, Z kroniki naukowej - Polska - Niemcy 2004: partnerzy w jednoczącej się Europie
    • 115. Waldemar Łazuga, Wspomnienia - Janusz Pajewski 5 V 1907-10 XII 2003
    • 116. Maciej Woźniak, Ludwik Misiek, Wspomnienia - Marian Woźniak 27 III 1936-30 V 2004
    • 117. okładka - informacje
   • okładka - spis treści nr 1-2 2004r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 2004r.