English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2006
   • nr 1
    • 00. okładka nr 1 2006r.
    • 01. Hanka Dmochowska, Profesorowi Gerardowi Labudzie w 90. rocznicę Urodzin
    • 02. Gerard Labuda, Instytut Zachodni przed wyzwaniami przyszłości
    • 03. Marceli Kosman, Gerard Labuda - człowiek i dzieło. W 90. rocznicę urodzin
    • 04. Józef Borzyszkowski, Gerard Labuda - Kaszuba z Poznania. Droga od „Historii Pomorza” do „Historii Kaszubów”
    • 05. Jerzy Strzelczyk, Kościół polski na pograniczu chrześcijaństwa rzymskiego w średniowieczu
    • 06. Natalia Jackowska, Protagoniści i spadkobiercy. Rola Orędzia biskupów z 1965 roku w dialogu konfesyjnym i europejskim
    • 07. Magdalena Mikołajczyk, Orędzie biskupów polskich w publicystyce i historiografii polskiej emigracji i środowisk opozycyjnych PRL
    • 08. Winfried Lipscher, Ewangelia czy polityka? Wymiana listów pojednania biskupów polskich i niemieckich w roku 1965 oraz jej następstwa
    • 09. Theo Mechtenberg, Porozumienie i pojednanie z Polską w NRD
    • 10. Karl Schlôgel, Niemiecki Wschód - wspólne europejskie dziedzictwo kulturowe
    • 11. Jaroslav Pânek, Historycy środkowoeuropejscy w Unii Europejskiej
    • 12. Iwona Hofman, Materiały - Sąsiedztwo Polski i Niemiec w publicystyce politycznej Juliusza Mieroszewskiego
    • 13. Andrzej Choniawko, Materiały - Konfrontacyjne działania władz Wielkopolski wobec Kościoła w końcowej fazie obchodów milenijnych
    • 14. Piotr Kalka, Raporty - Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski)
    • 15. Marcin Tujdowski, Raporty - Purda Duża. Studium tożsamości i pamięci polsko-niemieckiego pogranicza
    • 16. Rafał Żytyniec, Raporty - Dylematy kultury w społeczeństwie postmigracyjnym - Ziemie Zachodnie i Północne
    • 17. Andrzej Sakson, Raporty - Tożsamość lokalna i regionalna współczesnych mieszkańców byłych Prus Wschodnich
    • 18. Maria Wagińska-Marzec, Raporty - Ustalanie nazw miejscowości na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku
    • 19. Gerard Labuda, Oceny i omówienia - Dzieje Polski do XIV stulecia
    • 20. Władysław Markiewicz, Oceny i omówienia - Polacy i Niemcy. Czy przeszłość musi być przeszkodą? (Wokół dyskusji o wysiedleniach i tzw. Centrum przeciw Wypędzeniom)
    • 21. Anna Wolff-Powęska, Oceny i omówienia - Po zmierzchu bogów
    • 22. Anna Łysiak-Łątkowska, Oceny i omówienia - Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim w latach 1871-1914. „O podburzanie do gwałtów....”
    • 23. Rafał Żytyniec, Z kroniki naukowej - W dialogu z historią. Między Prusami Wschodnimi a Warmią i Mazurami. Akademia Letnia w Olsztynie
    • 24. Ryszarda Formuszewicz, Stanisław Żerko, Z kroniki naukowej - Stosunki polsko-niemieckie w 60 lat po zakończeniu II wojny światowej
    • 25. Elżbieta Later-Chodyłowa, Z kroniki naukowej - Historia Norwegii i wzajemne relacje między Polską a Norwegią 1905-2004
    • 26. Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Z kroniki naukowej - Pamięć zbiorowa jako zagadnienie współczesnej humanistyki
    • 27. Tomasz Budnikowski, Z kroniki naukowej - 40. rocznica listu biskupów polskich do biskupów niemieckich
    • 28. Ryszarda Formuszewicz, Z kroniki naukowej - Problemy dostosowań strukturalnych w tradycyjnych regionach przemysłowych Europy Środkowo-Wschodniej
    • 29. Michał Nowosielski, Z kroniki naukowej - Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni
    • 30. okładka - autorzy artykułów
   • okładka - spis treści nr 1-2 2006r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 2006r.