English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2006
   • nr 3
    • 60. okładka nr 3 2006r.
    • 61. okładka - informacje
    • 62. Michał Nowosielski, Poznański Czerwiec 1956 w międzynarodowej perspektywie
    • 63. Andrzej Choniawko, Powstania czy rewolty? W kręgu terminologii
    • 64. Stanisław Jankowiak, Ewolucja oceny i znaczenia Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Od „imperialistycznej prowokacji” do „konfliktu w rodzinie”
    • 65. Łukasz Jastrząb, Poznański Czerwiec 1956 roku w świetle badań nad stratami osobowymi
    • 66. Bogumił Wojcieszak, Jeszcze Polska nie zginęła”. Aktywność napoleończyków w Wielkim Księstwie Poznańskim
    • 67. Zenon Kachnicz, Aparat bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947
    • 68. Adam Frydrysiak, Polska administracja kościelna na Pomorzu Zachodnim wobec narastającej indoktrynacji w latach 1945-1972
    • 69. Adam Szymaniak, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkopolsce. Stan obecny i perspektywy
    • 70. Aleksandra Pietrowicz, Materiały - Rozpracowanie organizacji „Ojczyzna” przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - wątek poznański
    • 71. Aleksandra Kruk, Materiały - Echa poznańskiego czerwca 1956 roku w prasie niemieckiej
    • 72. Katarzyna Kozioł, Materiały - Początki sądownictwa powszechnego na Pomorzu Zachodnim na przykładzie okręgu koszalińskiego (lata 1945-1949)
    • 73. Krzysztof Bukowski, Materiały - Pierwsze Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego na terenie środkowego Pomorza w 1945 roku
    • 74. Iwona Hofman, Oceny i omówienia - Jaka Polska?, Jacek Kuroń, Rzeczpospolita dla moich wnuków, Marcin Król, Patriotyzm przyszłości, Wiktor Osiatyński, Rzeczpospolita obywateli
    • 75. Jan Załubski, Oceny i omówienia - Szkice o paryskiej „Kulturze”
    • 76. Andrzej Zaćmiński, Oceny i omówienia - Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/45-1953
    • 77. Marceli Kosman, Oceny i omówienia - Mądrość przeszłości czyli z historią i dla historii przez życie
    • 78. Roman Dziergwa, Oceny i omówienia - Kunst, Geschichte und der Standort des Intellektuellen. Gottfried Benn und die Kontroversen der Moderne
    • 79. Józef Szocki, Oceny i omówienia - Silesiaca: biblioteki - studenci - uczeni
    • 80. Bogumiła Kosmanowa, Noty - Nad Olzą i Ostrawicą. Działalność społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (1894-1919)
    • 81. Marek Andrzejewski, Noty - Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862-1918. Rys histo­ryczny, tom 1, Album Academicum Polonorum, tom 2
    • 82. Anna Kierzkowska-Tokarska, Z kroniki naukowej - Być obywatelem Unii Europejskiej
    • 83. Piotr Kalka, Z kroniki naukowej - Prezydencja Austrii w Unii Europejskiej. Wykład ambasadora Austrii w Polsce Alfreda Länglego
    • 84. Maria Wagińska-Marzec, Z kroniki naukowej - Polacy i Niemcy - 17 czerwca 1953 i 28 czerwca 1956 - wspólna przeszłość?
    • 85. Stanislaw Żerko, Z kroniki naukowej - Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje
    • 86. okładka - autorzy artykułów
   • okładka - spis treści nr 1-2 2006r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 2006r.