English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2007
   • nr 3
    • 59. okładka nr 3 2007r.
    • 60. okładka - informacje
    • 61. Krzysztof Kwaśniewski, O logice badań problemów narodowościowych
    • 62. Joanna Dobrowolska-Polak, Panorama mniejszości etnicznych i narodowych
    • 63. Tadeusz Białek, Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych w systemie prawnym Rady Europy
    • 64. Grzegorz Janusz, Polska ustawa o mniejszościach narodowych
    • 65. Andrzej Sakson, Kraj Kiajpedzki. Zmiany ludnościowe 1945-1950
    • 66. Karolina Podgórska, Konflikt wokół chust islamskich we Francji
    • 67. Wojciech Szczepański, Mity i stereotypy. Stosunek elit serbskich do Albańczyków z wilajetu kosowskiego (1878-1912)
    • 68. Ewa Godlewska, Materiały - Prawa oświatowe mniejszości słoweńskiej i chorwackiej w Republice Austrii
    • 69. Danuta Nikitenko, Włodzimierz Nikitenko, Materiały - Szkolnictwo ukraińskie w Legnicy
    • 70. Andrzej Choniawko, Materiały - Polityka wobec mniejszości romskiej w latach 1952-1973 na przykładzie Wielkopolski
    • 71. Jarosław Biemaczyk, Materiały - Społeczność niemiecka Ostrowa Wielkopolskiego w XVIII-XX wieku
    • 72. Anna Góma-Kubacka, Materiały - Związek Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce im. Nikosa Belojanisa. Oddział Poznański
    • 73. Maria Zmierczak, Oceny i omówienia - Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych
    • 74. Elżbieta Smolarkiewicz, Oceny i omówienia - Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym
    • 75. Krzysztof Kwaśniewski, Oceny i omówienia - Legendy Górnego Śląska. Oberschlesischer Sagenspiegel
    • 76. Marek Nowak, Oceny i omówienia - Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej
    • 77. Anna Mielczarek-Żejmo, Oceny i omówienia - Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Studium socjologiczne
    • 78. Wojciech Szczepański, Oceny i omówienia -Politika źrtve na Kosovu. Identitet źrtve kao primami diskurzivni clij Srba i Albanaca u upomom sukobu na Kosovu
    • 79. Kazimierz Dopierała, Oceny i omówienia - The Exile Mission. The Polish Political Diaspora and Polish Americans, 1939-1956
    • 80. Katarzyna Wrzesińska, Oceny i omówienia - Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918-1939
    • 81. Andrzej Choniawko, Oceny i omówienia - Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej
    • 82. Natalia Jackowska, Z kroniki naukowej - Promocja tomu „Instytut Zachodni w dokumentach”
    • 83. Piotr Kubiak, Z kroniki naukowej - Spotkanie z biskupem Josephem Homeyerem
    • 84. Zbigniew Mazur, Z kroniki naukowej - Profesor Piotr S. Wandycz w Instytucie Zachodnim
    • 85. Krzysztof Marchlewicz, Z kroniki naukowej - Janusz Pajewski - człowiek i uczony. W setną rocznicę urodzin.
    • 86. Michał Nowosielski, Z kroniki naukowej - Ślązacy, Kaszubi i Warmiacy — między polskością a niemieckością
    • 87. Ireneusz Smolarkiewicz, Z kroniki naukowej - Rola stereotypów we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Polacy i Niemcy - paradoksy wzajemnych stosunków
    • 88. Romualda Zwierzycka, Z kroniki naukowej - Spotkanie z Gregorem Thumem
    • 89. Listy do redakcji
    • 90. Zeszyty Instytutu Zachodniego
    • 91. okładka - autorzy artykułów
   • okładka - spis treści nr 1-2 2007r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 2007r.