English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2008
   • nr_1
    • 00. okładka, spis treści nr 1-4
    • 01. Hanka Dmochowska, Od redakcji
    • 02. Zbigniew Mazur, „Nowy” patriotyzm niemiecki
    • 03. Nasze Wydawnictwa
    • 04. Józef K. Pietrzak, Kryzys pracy. Poglądy socjologów niemieckich
    • 05. Tomasz Budnikowski, Niemiecki rynek pracy. Symptomy poprawy
    • 06. Nasze Wydawnictwa
    • 07. Włodzimierz Bialik, Wyprzedaż buntu. Literatura trywialna w Republice Federalnej Niemiec
    • 08. Jadwiga Kiwerska, USA w polityce Niemiec
    • 09. Nasze Wydawnictwa
    • 10. Adam Krzymowski, Amerykańska wizja roli Sojuszu Północnoatlantyckiego po upadku systemu blokowego
    • 11. Bogdan Koszel, Polska i Niemcy a europejskie aspiracje Ukrainy
    • 12. Nasze Wydawnictwa
    • 13. Henning Klodt, Skutki rozszerzeń Unii Europejskiej dla niemieckiego handlu zagranicznego
    • 14. Ilona Romiszewska, Niemcy – Chiny. Pomiędzy rachunkiem ekonomicznym, kulturą a polityką
    • 15. Nasze Wydawnictwa
    • 16. Michał Bożek, Materiały – Strategia polityczna CDU/CSU przed wyborami prezydenta federalnego w 1959 roku
    • 17. Agnieszka Bielawska, Materiały – Kościoły niemieckie wobec integracji Polski z Unią Europejską
    • 18. Wojciech Szymon Kowalski, Materiały – Giełdy Niemiec w gospodarce światowej
    • 19. Nasze Wydawnictwa
    • 20. Marceli Kosman, Przeglądy i komentarze – Od reformacji do współczesności. W 80-lecie urodzin Profesora Janusza Tazbira
    • 21. Aleksandra Kruk, Przeglądy i komentarze – 80-lecie Hansa-Dietricha Genschera
    • 22. Jadwiga Kiwerska, Przeglądy i komentarze - „Menora Dialogu”
    • 23. Nasze Wydawnictwa
    • 24. Roman Dziergwa, Oceny i omówienia – Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej
    • 25. Izabela Janicka, Oceny i omówienia – Matthias Matussek, Wir Deutschen
    • 26. Izabela Janicka, Oceny i omówienia – Christopher Clark, Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600-1947
    • 27. Jerzy Pabian, Oceny i omówienia – Peter Bender, Deutschlands Wiederkehr. Eine Ungeteilte Nachkriegsgeschichte 1945-1990
    • 28. Olgierd Kiec, Oceny i omówienia – Katharina Kunter, Erfüllte Hoffnungen und zerbrochene Träume. Evangelische Kirchen in Deutschland im Spannungsfeld von Demokratie und Sozialismus (1980-1993)
    • 29. Piotr Kubiak, Oceny i omówienia – Die Bundestagswahl 2005. Analysen des Wahlkampfes und der Wahlergebnisse, Hrsg. Von Frank Brettschneider, Oskar Niedermayer, Bernhard Weßels
    • 30. Aleksandra Kruk, Oceny i omówienia – Erhard Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej
    • 31. Aleksandra Chylewska-Tölle, Oceny i omówienia – Ulrike Zitzlsperger, ZeitGeschichten Die Berliner Übergangsjahre. Zur Verortung der Stadt nach der Mauer
    • 32. Piotr Madajczyk, Oceny i omówienia – Basil Kerski, Tomasz Kycia, Robert Żurek, „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza – kontekst – spuścizna
    • 33. Marceli Kosman, Oceny i omówienia – Jiří Pešek, Nĕmecké dějiny optikou recensenta. Literatura o dějinách německy mluvici středni Evropy 19. a 20. století v recensich Jiřího Peška z let 1990-2002
    • 34. Daina Kolbuszewska, Oceny i omówienia – Maria Wagińska-Marzec, Bayreuth – powikłana spuścizna. Spory wokół teatru Wagnera
    • 35. Zeszyt Instytutu Zachodniego
    • 36. Piotr Cichocki, Z kroniki naukowej – Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich. Próba bilansu i porównania
    • 37. Piotr Kalka, Z kroniki naukowej - Dokąd zmierzają Niemcy? Reformy gospodarcze i społeczne
    • 38. Autorzy