English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2008
   • nr_2
    • 39. Okładka, spis treści nr 2
    • 40. Hanka Dmochowska, Od redakcji
    • 41. Andrzej Kwilecki, Florian Znaniecki jako socjolog stosunków polsko-niemieckich
    • 42. Nasze Wydawnictwa
    • 43. Andrzej Sakson, Migracje – fenomen XX i XXI wieku
    • 44. Nasze Wydawnictwa
    • 45. Anna Wolff-Powęska, Żyd Wieczny Tułacz: legenda i rzeczywistość
    • 46. Martin D. Brown, “Desperackie lekarstwo”. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wobec “kwestii sudetoniemieckiej” (październik 1938 – grudzień 1945)
    • 47. Kazimierz Dopierała, Stowarzyszenie Polskich Pracowników Naukowych w Ameryce im. Tadeusza Kościuszki
    • 48. Jacek Poznański, Pamięć zbiorowa i ideologia narodowa polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii na łamach “Dziennika Polskiego”
    • 49. Nasze Wydawnictwa
    • 50. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, Z dziejów niemieckiej antynazistowskiej reprezentacji politycznej na wychodźstwie „Council for a Democratic Germany” (1944-1945)
    • 51. Nasze Wydawnictwa
    • 52. Agnieszka Gryska, Ledigenheim. Mieszkanie dla nowoczesnego nomada
    • 53. Nasze Wydawnictwa
    • 54. Piotr Zientara, Polski rynek pracy
    • 55. Nasze Wydawnictwa
    • 56. Izabela Wróbel, Regularyzacja statusu nielegalnych imigrantów w Unii Europejskiej
    • 57. Stefan Troebst, Europeizacja pamięci o wypędzeniach 2002-2007?
    • 58. Nasze Wydawnictwa
    • 59. Michał Weres, Materiały - Imigranci meksykańscy w USA – zarys problematyki
    • 60. Andrzej Graś, Materiały – Ukraina jako kraj migracyjny – harmonizacja prawa ukraińskiego z prawem UE I międzynarodowymi standardami prawa o migracjach zarobkowych
    • 61. Piotr Madajczyk, Materiały – Odbiór w Niemczech film “Die Flucht”
    • 62. Anna Górna-Kubacka, Materiały – Migracje zarobkowe Wielkopolan po akcesji Polski do Unii Europejskiej
    • 63. Zeszyt Instytutu Zachodniego
    • 64. Agnieszka Nolka, Raporty - Jakość życia Polaków mieszkających w Irlandii
    • 65. Małgorzata Stach, Paweł Kwiatkowski, Raporty – Poczucie obcości wśród studentów obcokrajowców „ze Wschodu” na podstawie badania przeprowadzonego w Poznaniu
    • 66. Piotr Pokrywczyński, Kamil Skrobański, Raporty – Koziegłowy - atrakcyjne miejsce migracji
    • 67. Andrzej Sakson, Oceny i omówienia – Andrzej Kwilecki Silva rerum. Ludzie. Instytucje. Wydarzenia. Zapiski i wspomnienia
    • 68. Marceli Kosman, Oceny i omówienia - Norman Davies, Europa między Wschodem a Zachodem
    • 69. Bartłomiej Secler, Oceny i omówienia – Iwona Hofman (red.) „Kultura” paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
    • 70. Sebastian Rosenbaum, Oceny i omówienia – Jerzy Kochanowski, Maike Sach (red.), Die „Volksdeutschen” in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität
    • 71. Zbigniew Mazur, Oceny i omówienia - Flucht, Vertreibung, Integration, Ucieczka, wypędzenie, integracja
    • 72. Joanna Dobrowolska-Polak, Oceny i omówienia – Dorota Heidrich-Hamera, Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych. Aspekty prawne i praktyka
    • 73. Piotr Cichocki, Oceny I omówienia – Andrzej Sakson (red.), Porządek społeczny a wyzwania współczesności
    • 74. Roman Dziergwa, Oceny i omówienia – Ostrowskie Studia Judaistyczne. Studia Iudaica Ostroviensia, tom I
    • 75. Zbigniew Mazur, Noty – Ostródzianie o swoim mieście, red. Jan Dąbrowski, Ryszard Kowalski, Krystyna Maciejewska, Zbigniew Połoniewicz
    • 76. Bogdan Koszel, Noty – Janusz Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne
    • 77. Maria Zmierczak, Noty – Łukasz Machaj, Za i przeciw Europie. Integracja europejska w polskiej myśli politycznej w latach 1989-2001
    • 78. Hanka Dmochowska, Noty – Polska refleksja nad Europą. Wybór tekstów, red. Joanny Nowak, Renaty Wadowskiej, Katarzyny Wrzesińskiej
    • 79. Piotr Kubiak, Z kroniki naukowej – Götz Aly w Instytucie Zachodnim
    • 80. Piotr Cichocki, Z kroniki naukowej – Declining Cities/Developing Cities
    • 81. Piotr Cichocki, Z kroniki naukowej – Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni
    • 82. Henryk Olszewski, Wspomnienia - In memoriam. Karol Jonca 1930-2008
    • 83. Autorzy artykułów