English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2008
   • nr_3
    • 84. Okładka, spis treści nr 3
    • 85. Hanka Dmochowska, Od redakcji
    • 86. Polska – Niemcy. Partnerstwo dla Europy. Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego w Instytucie Zachodnim w Poznaniu 26 czerwca 2008 roku
    • 87. Ilona Romiszewska, Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego w Instytucie Zachodnim
    • 88. Nasze Wydawnictwa
    • 89. Stanisław Lisiecki, Granice i pogranicza
    • 90. Józef Witold Komorowski, Środowisko a bariery ekologiczne rozwoju społeczno-gospodarczego
    • 91. Nasze Wydawnictwa
    • 92. Sławoj Maciejewski, Granice eksperymentu medycznego
    • 93. Wanda Pilch, Kresy moralności w instytucji państwowej
    • 94. Marzena Szmyt, Ze studiów nad pograniczem kulturowym Europy Zachodniej i Wschodniej w dobie wczesnoagrarnej (na przykładzie III tys. przed Chr.)
    • 95. Nasze Wydawnictwa
    • 96. Roman Matykowski, Trwałość i zmienność granic w Europie
    • 97. Robert Skobelski, „Granica pokoju” PRL – NRD w latach 1949-1971
    • 98. Nasze Wydawnictwa
    • 99. Natalia Jackowska, Spór graniczny PRL – NRD w Zatoce Pomorskiej
    • 100. Nasze Wydawnictwa
    • 101. Marcin Tujdowski, Materiały - Zanikanie starych granic a powstanie nowych. Pogranicze jako sytuacja wykluczenia
    • 102. Marta Götz, Materiały – Znaczenie granic dla przepływu kapitału
    • 103. Janina Jędrzejczak-Gas, Materiały – Pomoc finansowa Uni Europejskiej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
    • 104. Ewa Szymanik, Materiały – Zamożność i ubóstwo a podział Cypru – niwelowanie różnic
    • 105. Nasze Wydawnictwa
    • 106. Ryszarda Formuszewicz, Przeglądy i komentarze – Doktorat honoris causa dla prof. dr hab. Andrzeja J. Szwarca na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
    • 107. Natalia Jackowska, Przeglądy i komentarze – Prof. dr hab. Klaus Ziemer laureatem statuetki Honorowego Hipolita Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
    • 108. Hanka Dmochowska, Przeglądy i komentarze – Nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego dla prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej
    • 109. Piotr Madajczyk, Polemiki i dyskusje – Na drodze do polsko-niemieckiego podręcznika do historii
    • 110. Bernard Linek, Polemiki i dyskusje – Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946)
    • 111. Nasze Wydawnictwa
    • 112. Łukasz Jastrząb, Źródła – Nowe dokumenty dotyczące udziału Milicji Obywatelskiej w Poznańskim Czerwcu 1956 roku
    • 113. Józef W. Komorowski, Oceny i omówienia – Piotr Kalka (red.), Dostosowania do wymogów Uni Europejskiej. Przykład Polski
    • 114. Zbigniew Kurcz, Oceny i omówienia – Andrzej Sakson (red.), Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego
    • 115. Waldemar Łazuga, Oceny i omówienia – Witold Molik, Henryk Żaliński: „O nas bez nas”. Historiografia Polski w historiografiach obcojęzycznych
    • 116. Elżbieta Everding, Oceny i omówienia – Jacqueline Breugnot, Markus Molz (Hrsg.), Europa konkret! Grenzräume als Chance für Bildungsinnovationen?
    • 117. Dorota Czocher, Oceny i omówienia – Hans Hecker (Hrsg.), Grenzen. Gesellschaftliche Konstitutionen und Transfigurationen
    • 118. Zbigniew Mazur, Oceny i omówienia – Guillaume Le Quintrec, Peter Geiss (Hrsg.), Histoire/Geschichte. Europa und die Welt seit 1945
    • 119. Marcin Tujdowski, Oceny i omówienia – Julita Makaro, Gubin – miasto graniczne. Studium socjologiczne
    • 120. Przemysław Deszczyński, Oceny i omówienia – Marian Gorynia, Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej
    • 121. Marta Götz, Oceny i omówienia – Stefan Empter, Robert Vehrkamp (Hrsg.), Wirtschaftsstandort Deutschland
    • 122. Marta Götz, Oceny i omówienia – Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy
    • 123. Rafał Dobek, Oceny i omówienia – Raymond Aron, Wspomnienia, t. I
    • 124. Łukasz Jastrząb, Oceny i omówienia – Miklós Horváth, 1956 – rozstrzelana rewolucja. Walka zbrojna Węgrów z interwencją sowiecką, Victor Sebestyen, Dwanaście dni. Rewolucja węgierska 1956, Charles Gati, Stracone złudzenia. Moskwa, Waszyngton i Budapeszt wobec powstania węgierskiego 1956 roku
    • 125. Maciej Walkowiak, Oceny i omówienia – Świadek wieku zaślepienia. Polska recepcja twórczości Eliasa Canettiego
    • 126. Joanna Dobrowolska-Polak, Oceny i omówienia – Czarna księga kobiet, Christine Ockrent (red.)
    • 127. Joanna Dobrowolska-Polak, Noty – Conflict Barometer 2007. Crises – Wars – Coups d'État. Nedotiations – Mediations – Peace Settlements. 16th Annual Conflict Analysis, Pamela Jawad (red.)
    • 128. Stanisław Żerko, Noty – Susanne Kuß, Heinrich Schwendemann (Hrsg.), Der Zweite Weltkrieg in Europa und Asien: Grenzen. Grenzräume. Grenzüberschreitungen
    • 129. Nasze Wydawnictwa
    • 130. Piotr Kubiak, Z kroniki naukowej – Polska myśl zachodnia w latach 1919-1948
    • 131. Piotr Kubiak, Z kroniki naukowej – Profesor Bernt Martin w Instytucie Zachodnim
    • 132. Łukasz Owczarek, Z kroniki naukowej – XIV Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich w Poznaniu
    • 133. Zeszyt Instytutu Zachodniego
    • 134. Autorzy artykułów