English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2010
   • nr_1
    • 00. Okładka, spis treści nr 1-4
    • 01. Hanka Dmochowska, Od redakcji
    • 02. Margot Stańczyk-Minkiewicz, Europa – razem, czy osobno?
    • 03. Janusz J. Węc, Reforma ustrojowa Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim
    • 04. Łukasz Bartkowiak, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej
    • 05. Nasze Wydawnictwa
    • 06. Wanda Pełka, Innowacyjność państw członkowskich Unii Europejskiej
    • 07. Joanna Cieślińska, Synergia Czarnomorska
    • 08. Marcin Dębicki, Słowenia – unijno-bałkański pomost
    • 09. Wojciech Szczepański, Kosowo (zarys historii polityczno-społecznej)
    • 10. Nasze Wydawnictwa
    • 11. Elżbieta Pałka, Sytuacja Kościołów i związków wyznaniowych w Czechach i na Słowacji po 1989 r. Podobieństwa i różnice
    • 12. Radosław Zenderowski, Religia a słowacka tożsamość narodowa
    • 13. Nasze Wydawnictwa
    • 14. Maria Józefowicz, Pamięć zbiorowa w budowaniu nowej tożsamości Hiszpanów
    • 15. Nasze Wydawnictwa
    • 16. Grzegorz Nycz, Materiały – Amerykańska polityka wspierania demokaracji w Europie Wschodniej w latach 1989-1991
    • 17. Marek Rewizorski, Materiały – Rywalizacja i współpraca pomiędzy USA a Unią Europejską na forum WTO
    • 18. Natalia Kohtamäki, Materiały – Współpraca transgraniczna w regionie Górnego Renu
    • 19. Nasze Wydawnictwa
    • 20. Maria Wojtczak, Przeglądy i komentarze – Doktorat honoris causa dla profesora Huberta Orłowskiego
    • 21. Maria Wagińska-Marzec, Przeglądy i komentarze – „Historia i życie”. O konkursie wiedzy historycznej dla młodzieży szkół licealnych w Polsce
    • 22. Piotr Cichocki, Oceny i omówienia – Jürgen Habermas, Ach, Europa
    • 23. Maria Zmierczak, Oceny i omówienia – Joanna Sondel-Cedarmas, Gabriele D'Annunzio. U źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu
    • 24. Aleksandra Chylewska-Tölle, Oceny i omówienia – Ralf Georg Czapla, Anna Fattori (red.), Die verewigte Stadt. Rom in der deutschsprachigen Literatur nach 1945
    • 25. Marceli Kosman, Oceny i omówienia – Iwona Hofman, Polska – Niemcy – Europa. Program zachodni paryskiej „Kultury”
    • 26. Hanka Dmochowska, Oceny i omówienia – Rafał Riedel (red.), Horyzonty tożsamości europejskich
    • 27. Anna Ziółkowska, Z kroniki naukowej – Rok 1939 – geneza i początek II wojny światowej
    • 28. Natalia Jackowska, Z kroniki naukowej – Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów
    • 29. Marta Götz, Z kroniki naukowej – Spotkanie z ambasadorem Szwecji w Polsce
    • 30. Bartłomiej Walczak, Z kroniki naukowej – Warsztaty „Inequalities and migration in post-communist societies”
    • 31. Joanna Dobrowolska-Polak, Z kroniki naukowej – Polska i Unia Europejska. Współpraca, wyzwania i perspektywy
    • 32. Natalia Jackowska, Z kroniki naukowej – Dzwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach 1989-2009
    • 33. Piotr Kowalski, Izabela Taraszczuk, Z kroniki naukowej – Promnitzowie w dziejach Śląska i Łużyc
    • 34. Izabela Taraszczuk, Z kroniki naukowej – Wojenne losy dzieci a percepcja pamięci
    • 35. Radosław Grodzki, Z kroniki naukowej – Kulturowe praktyki oswajania przestrzeni obcej po II wojnie światowej: Obwód Kaliningradzki, Karelia, Sachalin
    • 36. Sebastian Paczos, Damian Szymczak, Z kroniki naukowej – Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony
    • 37. Paweł Stachowiak, Z kroniki naukowej – Dwa Dwudziestolecia. Społeczeństwo, państwo, geopolityka
    • 38. Piotr Kubiak, Z kroniki naukowej – Niemcy w polityce międzynarodowej po II wojnie światowej
    • 39. Marta Götz, Z kroniki naukowej – Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni
    • 40. Autorzy artykułów
    • 41. Andrzej Sakson, Wspomnienia – Jerzy Krasuski 1930-2009
    • 42. Andrzej Sakson, Wspomnienia – Michael Wollenschläger 1946-2008