English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2010
   • nr_2
    • 43. Okładka, spis treści nr 2
    • 44. Hanka Dmochowska, Od redakcji
    • 45. Barbara Kobzarska-Bar, Odrodzona tożsamość niemiecka
    • 46. Janusz Sawczuk, Niemiecka inicjatywa zjednoczeniowa. Międzynarodowa recepcja Planu Kohla (28.11.-7.12.1989)
    • 47. Monika Wolting, Życie literackie w zjednoczonych Niemczech
    • 48. Magdalena Kardach, Poszukiwanie nowego samookreślenia. Na podstawie analizy autobiograficznej literatury niemieckiej po przełomie
    • 49. Izabela Drozdowska-Broering, Ślady przełomu, ślady rozdarcia. O najnowszej niemieckiej prozie czasów przełomu i zjednoczenia
    • 50. Michał Stefański, Rozrachunek kontra wyparcie. Niemieckie pokolenie '68 wobec nazistowskiej przeszłości
    • 51. Nasze Wydawnictwa
    • 52. Jadwiga Kiwerska, Relacje USA ze zjednoczonymi Niemcami
    • 53. Nasze Wydawnictwa
    • 54. Łukasz Machaj, Polska – Niemcy – Wspólnota Europejska w polskiej myśli politycznej w okresie przedakcesyjnym
    • 55. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk
    • 56. Jerzy Pabian, Materiały – Niemcy dzisiaj. Wybrane problemy społeczne
    • 57. Elżbieta Maślak, Materiały – Społeczny odbiór Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w Republice Federalnej Niemiec
    • 58. Maria Wagińska-Marzec, Materiały – Kultura w programach wyborczych partii politycznych w Niemczech (2009 rok)
    • 59. Ireneusz Smolarkiewicz, Materiały – Ruchy obywatelskie w Niemczech Wschodnich w 1989 roku
    • 60. Marta Götz, Materiały – Przyczyny słabszego wzrostu gospodarczego wschodnich krajów RFN w ocenie literatury naukowej
    • 61. Nasze Wydawnictwa
    • 62. Marta Götz, Przeglądy i komentarze – Konkurencyjność Niemiec – pozycja w rankingach międzynarodowych
    • 63. Izabela Janicka, Przeglądy i komentarze – Raporty Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji
    • 64. Jerzy Buczko, Przeglądy i komentarze – Zgorzelec/Görlitz. Projekt Miasta 2030
    • 65. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Przeglądy i komentarze – Partnerstwo inwestujące w przyszłość
    • 66. Janusz Meissner, Agnieszka Borejko, Przeglądy i komentarze – Współpraca partnerska Poznania i Hanoweru
    • 67. Łukasz Owczarek, Przeglądy i komentarze – Porozumienie i współpraca polsko-niemiecka
    • 68. Maria Wagińska-Marzec, Przeglądy i komentarze – Polacy i Niemcy Bałtyccy w Kraju Warty. Spotkanie po 70 latach
    • 69. Nasze Wydawnictwa
    • 70. Jadwiga Kiwerska, Oceny i omówienia – Władysław Bartoszewski, O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy. Nadzieje
    • 71. Izabela Janicka, Oceny i omówienia – Witold M. Góralski (red.), Polska – Niemcy 1945-2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie. Studia i dokumenty
    • 72. Maria Tomczak, Oceny i omówienia – Frederick Taylor, Die Mauer, 13 August 1961 bis 9. November 1989
    • 73. Ernest Kuczyński, Oceny i omówienia – Klaus Harpprecht, Die Gräfin. Marion Dönhoff. Eine Biografie
    • 74. Jerzy Pabian, Oceny i omówienia – Heinz Bude, Die Ausgeschlossenen. Das Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft
    • 75. Julita Makaro, Oceny i omówienia – Stanisław Lisiecki, O granicach naturalnych, politycznych, społecznych i … granicach w głowie. Szkice do socjologii pogranicza polsko-niemieckiego
    • 76. Nasze Wydawnictwa
    • 77. Natalia Jackowska, Wspomnienia – Uczony i mąż stanu. Krzysztof Skubiszewski (1926-2010)
    • 78. Claus Arndt, Wspomnienia – Claus Arndt o Krzysztofie Skubiszewskim
    • 79. Autorzy artykułów