English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2010
   • nr_4
    • 118. Okładka, spis treści nr 4
    • 119. Hanka Dmochowska, Od redakcji
    • 120. Rafał Matera, Działania Marttiego Ahtisaariego na rzecz rozwiązywania konfliktów
    • 121. Sebastian Wojciechowski, Istota i interferencyjność współczesnych konfliktów etnicznych
    • 122. Janusz T. Hryniewicz, Empiryczna weryfikacja teorii centrum – peryferie
    • 123. Marek Rewizorski, Korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji dla światowego ładu gospodarczego
    • 124. Nasze Wydawnictwa
    • 125. Witold Ostant, Współczesny terroryzm – wymiar teoretyczny i ewolucja zjawiska
    • 126. Nasze Wydawnictwa
    • 127. Artur Wejkszner, Amerykańskie działania antyterrorystyczne na początku XXI wieku
    • 128. Arkadiusz Domagała, Strategia reagowania Unii Europejskiej na sytuacje kryzysowe w Afryce
    • 129. Joanna Dobrowolska-Polak, Pomoc Unii Europejskiej dla obszarów objętych „małymi wojnami”
    • 130. Wojciech Szczepański, Spór albańsko-serbski w Kosowie w latach 1980-2010
    • 131. Patrycja Sokołowska, Niepodległość jako czynnik stabilizujący relacje serbsko-albańskie w Kosowie
    • 132. Nasze Wydawnictwa
    • 133. Miron Lakomy, Geopolityczne następstwa wojny gruzińsko-rosyjskiej
    • 134. Nasze Wydawnictwa
    • 135. Tadeusz Sporek, Materiały – Wpływ kryzysu finansowego na gospodarkę Wielkiej Brytanii
    • 136. Marcin Mazur, Materiały – Hiszpania w Unii Europejskiej
    • 137. Piotr Napierała, Materiały – Spór między historiografią niemiecką i holenderską o miejsce i rolę Holandii w Europie
    • 138. Piotr Kubiak, Materiały – Gustav Stresemann i DVP wobec puczu Kappa (13-17 marca 1920 roku)
    • 139. Natalia Jackowska, Przeglądy i komentarze – Europejskie Spotkania Młodych – dialog w epoce kryzysu
    • 140. Nasze Wydawnictwa
    • 141. Jerzy Stańczyk, Oceny i omówienia – Ryszard Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie
    • 142. Janusz Skodlarski, Oceny i omówienia – Odile Castel, Histoire des faits économiques. La dynamique de l'économie mondiale du XV e siècle à nos jours
    • 143. Łukasz Donaj, Oceny i omówienia – Sebastian Wojciechowski, Radosław Fiedler (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata
    • 144. Łukasz Jastrząb, Oceny i omówienia – Wiesław Olszewski, Dzieje współczesnego świata od 1939 roku
    • 145. Bogdan Koszel, Oceny i omówienia – Patrycja Sokołowska, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990-2005
    • 146. Rafał Matera, Oceny i omówienia – Zygmunt Bauman, Sztuka życia
    • 147. Krzysztof Jaskułkowski, Oceny i omówienia – Stanisław Burdziej, Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych
    • 148. Maciej Walkowiak, Oceny i omówienia – Katarzyna Norkowska, Ein vereinnahmter Klassiker? Das Goethe-Bild im Werk Gottfried Benns
    • 149. Kalina Troć, Oceny i omówienia – Aleksander Lasik, Sztafety ochronne w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych. Rozwój organizacyjny, ewolucja zadań i struktur oraz socjologiczny obraz obozowych załóg SS
    • 150. Nasze Wydawnictwa
    • 151. Stanisław Żerko, Z kroniki naukowej – Stan i perspektywy stosunków polsko-rosyjskich
    • 152. Anna Potyrała, Jędrzej Skrzypczak, Z kroniki naukowej – Od małej do dużej Europy
    • 153. Geralda Nogal, Izabela Taraszczuk, Z kroniki naukowej – Adolescencja w literaturze niemieckojęzycznej
    • 154. Paulina Olechowska, Z kroniki naukowej – III Polsko-Niemieckie Dni Mediów
    • 155. Aleksandra Moroska, Z kroniki naukowej – Ekstremizm we współczesnej Europie – przejawy, wyzwania, zagrożenia
    • 156. Autorzy artykułów