English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2012
   • nr_1
    • 00. Okładka, spis treści nr 1-4
    • 01. Hanka Dmochowska, Od redakcji
    • 02. Marian Golka, Doświadczanie tożsamości w warunkach wielokulturowości
    • 03. Przemysław Pluciński, „Prawo do miasta” jako ideologia radykalnych miejskich ruchów społecznych
    • 04. Robert Kmieciak, Formy samorządu korporacyjnego w Polsce – dwadzieścia lat doświadczeń państwa demokratycznego
    • 05. Paweł Antkowiak, Ewolucja samorządowej ordynacji wyborczej w Polsce w okresie transformacji systemowej
    • 06. Piotr Cichocki, Jaka jest tożsamość wielkopolska?
    • 07. Nasze Wydawnictwa
    • 08. Marta Götz, Potencjał koopetycji w Wielkopolsce na tle wybranych województw kraju
    • 09. Monika Choroś, Dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości na Opolszczyźnie: przejaw demokracji czy źródło nowych konfliktów?
    • 10. Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Gdynia – historia, charakter, tożsamość
    • 11. Paweł Lewandowski, Tożsamość lokalna Gorzowa: między niemieckim dziedzictwem a polską codziennością
    • 12. Bernard Linek, Materiały – Instytut Śląski (1934-1948)
    • 13. Mikołaj Tyrchan, Materiały – Poznańscy historycy prawa i Instytut Zachodni
    • 14. Marta Małkus, Kamila Szymańska, Przeglądy i komentarze – Ziemia Wschowska na pograniczu
    • 15. Józef Szocki, Przeglądy i komentarze – O ojczyźnie lokalnej (na przykładzie „Zeszytów Obornik Śląskich”)
    • 16. Maria Rutowska, Przeglądy i komentarze – Archiwum II Wojny Światowej Instytutu Zachodniego
    • 17. Witold Marcoń, Przeglądy i komentarze –Jan Kotas w Sejmie Śląskim
    • 18. Nasze Wydawnictwa
    • 19. Marek Nowak, Raporty – Bieda i bogactwo w Poznaniu. Prezentacja i interpretacje danych zebranych w ramach polskiej edycji projektu badawczego EUREQUAL
    • 20. Arkadiusz Świadek, Raporty – Rozwój innowacji w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce południowo-zachodniej
    • 21. Andrzej Rykała, Oceny i omówienia – Piotr Eberhardt, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1945)
    • 22. Katarzyna Śliwińska, Oceny i omówienia – Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury
    • 23. Witold Matwiejczyk, Oceny i omówienia – Witold Molik, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku
    • 24. Janusz Stefaniak, Oceny i omówienia – Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Tożsamość poznańskich rodów pochodzenia niemieckiego. Losy Bajerleinów i Dittrichów (XVIII-XX w.)
    • 25. Nasze Wydawnictwa
    • 26. Patrycja Sokołowska, Z kroniki naukowej – Trójkąt Weimarski – w poszukiwaniu sensu istnienia
    • 27. Beata Lakeberg, Z kroniki naukowej – Drugi Kongres Niemieckich Badań nad Polską
    • 28. Natalia Jackowska, Z kroniki naukowej – Brzemię pamięci i uwolnienie
    • 29. Iwona Hofman, Z kroniki naukowej – Półwiecze pracy naukowej Profesora Marcelego Kosmana
    • 30. Monika Choroś, Bernard Linek, Z kroniki naukowej – Colloquium Opole 2011: Od wojny o granicę do dobrego sąsiedztwa
    • 31. Hubert Owczarek, Z kroniki naukowej – Willy Brandt a Polska. Przezwyciężenie podziału Europy
    • 32. Magdalena Krysiak, Z kroniki naukowej – Miejsca pamięci i pamięć zbiorowa we współczesnej kulturze
    • 33. Natalia Jackowska, Z kroniki naukowej – Walny Zjazd członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni
    • 34. Autorzy artykułów