English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2012
   • nr_3
    • 65. Okładka, spis treści nr 3
    • 66. Hanka Dmochowska, Od redakcji
    • 67. Michał Nowosielski, Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań
    • 68. Johannes Frackowiak, Polnische Zuwanderer in Mitteldeutschland von 1880 bis zur Gegenwart
    • 69. Nasze Wydawnictwa
    • 70. Marzena Pomorska, Niemieckie roszczenia odszkodowawcze. Aspekt polityczno-prawny
    • 71. Bernard Łukańko, Utrata obywatelstwa polskiego przez osoby migrujące do RFN
    • 72. Nasze Wydawnictwa
    • 73. Witold Nowak, Bariery integracji społecznej Niemców w Polsce
    • 74. Nasze Wydawnictwa
    • 75. Iwona Hofman, Edukacja narodowa Jerzego Giedroycia. Potrzeba racjonalizacji postaw Polaków wobec sąsiednich narodów
    • 76. Nasze Wydawnictwa
    • 77. Maria Rutowska, Zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej w Krakowie
    • 78. Nasze Wydawnictwa
    • 79. Ernest Kuczyński, Nowy prezydent RFN – Joachim Gauck
    • 80. Andrzej Sakson, Materiały – Polonia w Niemczech w opinii prasy polskiej i niemieckiej
    • 81. Marta Kasztelan, Materiały – Prasa polska i niemiecka o czterdziestej rocznicy wizyty kanclerza Willy'ego Brandta w Warszawie
    • 82. Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Raporty – Polacy w Berlinie – adaptacja, integracja i tożsamość
    • 83. Peter Oliver Loew, Raporty – Aspekty życia polskiego w Darmstadt. Lokalne studium przypadku
    • 84. Nasze Wydawnictwa
    • 85. Joanna Pyrgiel, Przeglądy i komentarze – Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji przykładem nowej jakości współdziałania Polaków i Niemców
    • 86. Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Przeglądy i komentarze – Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej – na rzecz wielokulturowego dziedzictwa Górnego Śląska
    • 87. Hubert Owczarek, Przeglądy i komentarze – Aktywność społeczna na rzecz polsko-niemieckiego zbliżenia. Wychodzenie sobie naprzeciw
    • 88. Maria Wagińska-Marzec, Przeglądy i komentarze – Debata wokół subwencjonowania kultury w Niemczech
    • 89. Magdalena Kardach, Przeglądy i komentarze – „Zrozumieć Niemcy” - seria wydawnicza
    • 90. Henryk Olszewski, Oceny i omówienia – Anna Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010)
    • 91. Zbigniew Mazur, Oceny i omówienia – „Historie”. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Folge 1-4
    • 92. Aleksandra Kruk, Oceny i omówienia – Hans-Dieter Heumann, Hans-Dietrich Genscher. Die Biographie
    • 93. Ernest Kuczyński, Oceny i omówienia – Roger Engelmann, Bernd Florath, Helge Heidemeyer, Daniela Münkel, Arno Polzin, Walter W. Süß (red.), Das MfS-Lexikon. Begriffe, Personen und Strukturen der Staatssicherheit der DDR
    • 94. Ernest Kuczyński, Oceny i omówienia – Gerald Praschl, Roland Jahn. Ein Rebell als Behördenchef
    • 95. Marek Andrzejewski, Oceny i omówienia – Patrik von zur Mühlen, Der friedliebende Staat aller Werktätigen. Vom Aufstieg und Untergang der SED Diktatur
    • 96. Maria Jóźwiak, Oceny i omówienia – Ingo Eser, „Volk, Staat, Gott!”: Die deutsche Minderheit in Polen und ihr Schulwesen 1918-1939
    • 97. Andrzej Sakson, Oceny i omówienia – Jerzy Kaczmarek, Gubin i Guben – miasta na pograniczu. Socjologiczne studium sąsiedztwa
    • 98. Roman Dziergwa, Oceny i omówienia – Izabela Piskorek, Der trügerische Glanz der polnischen Krone. Historiographische versus stereotypisierte Wahrnehmung der polnischen Herrscher im deutschsprachingen Schrifttum des 18. Jahrhunderts
    • 99. Nasze Wydawnictwa
    • 100. Marceli Kosman, Wspomnienia – Profesor Marian Biskup (1922-2012)
    • 101. Autorzy artykułów