English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 2017
   • nr_3
    • 70. Okładka, spis treści nr 3
    • 71. Natalia Jackowska, Od redakcji
    • 72. Jarosław Nikodem, Husytyzm. Zapowiedź reformacji czy jej pierwsza faza?
    • 73. Jerzy Strzelczyk, Kobiety u kolebki Reformacji. Kilka przykładów literackiego zaangażowania
    • 74. Wacław Pagórski, Rzeczpospolita Obojga Narodów w dziełach Martina Zeillera (1589-1661)
    • 75. Nasze Wydawnictwa
    • 76. Marceli Kosman, Z dziejów badań nad reformacją w Polsce. Czasopismo „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” i jego długoletni redaktor Janusz Tazbir
    • 77. Magdalena Izabella Sacha, Biblia, toga, fisharmonia... Pamięć o ewangelikach na wystawach muzealnych Mazur
    • 78. s. Daria Klich OSU, Dzieje urszulanek i ich szkół na Dolnym Śląsku
    • 79. Nasze Wydawnictwa
    • 80. Ks. Łukasz Krucki, Reorganizacja Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce międzywojennej w świetle dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 25 listopada 1936 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r.
    • 81. Nasze Wydawnictwa
    • 82. Michał Białkowski, Projekty reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce w zespole Sekretariatu Prymasa Polski Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego
    • 83. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, Duchowni ewangeliccy jako duszpasterze kościelnych grup nieformalnych w NRD (1969-1989)
    • 84. Roman Dziergwa, Źródła – Arthur Rhode, Uroczystość stulecia ewangelickiej parafii kościelnej w Ostrzeszowie
    • 85. Justus Werdin, Przeglądy i komentarze – Die Bedeutung des Reformationsjubiläums aus deutch-polnischer Grenzlandsicht
    • 86. Maria Wagińska-Marzec, Przeglądy i komentarze – Obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji – wydarzenia kulturalne
    • 87. Tomasz Budnikowski, Przeglądy i komentarze – Kirchentag 2017. Ewangelickie Dni Kościoła w Berlinie
    • 88. Joanna Jakubiak, Przeglądy i komentarze – Powiat gostyński i Unterallgäu: spotkanie ludzi i historia 15-letniej współpracy
    • 89. Wolfgang Brylla, Oceny i omówienia – Heinz Schilling, Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu
    • 90. Marceli Kosman, Oceny i omówienia – Markéta Pánková, Jan Amos Komeński w nas. Cytaty z dzieł Komeńskiego – inspiracje, pamięć, dziedzictwo
    • 91. Anna Wolff-Powęska, Oceny i omówienia – Wokół romantyzmu, wybór, wstęp i opracowanie Tomasz Waszak i Leszek Żyliński
    • 92. Monika Jania-Szczechowiak, Oceny i omówienia – Jan M. Piskorski, Polska – Niemcy. Blaski i cienie tysiącletniego sąsiedztwa
    • 93. Marek Białokur, Adriana Dawid, Oceny i omówienia - Ian Kershaw, Do piekła i z powrotem. Europa 1914-1949
    • 94. Jerzy Kołacki, Oceny i omówienia – Benjamin Conrad, Umkämpfte Grenzen, umkämpfte Bevölkerung. Die Entstehung der Staatsgrenzen der Zweiten Polnischen Republik 1918-1923
    • 95. Krzysztof A. Kuczyński, Oceny i omówienia – Bogusław Drewniak, Muzyka z polityką w tle. Polska – Niemcy 1918-1945. Studia – szkice – materiały
    • 96. Jerzy Kołacki, Oceny i omówienia – Marek Mikołajczyk (red.), Człowiek, naród i państwo wobec wyzwań XX wieku
    • 97. Tomasz G. Pszczółkowski, Oceny i omówienia – Ernest Kuczyński (red.), Sagen, was ist! Jürgen Fuchs zwischen Interpretation, Forschung und Kritik
    • 98. Nasze Wydawnictwa
    • 99. Agata Kochanowska, Z kroniki naukowej – Jubileusz profesora Huberta Orłowskiego
    • 100. Tomasz Morozowski, Jacek Kubera, Z kroniki naukowej – Niemcy przed wyborami parlamentarnymi w 2017 roku. Strategie – kampanie wyborcze – prognozy
    • 101. Tomasz Morozowski, Z kroniki naukowej – Wybory do Bundestagu w dyskusjach Instytutu Zachodniego
    • 102. Agata Kochanowska, Magdalena Kowalewicz, Z kroniki naukowej – Reformacja spór o dziedzictwo. Retrospektywa – rewizja – redefinicja