English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Formy samorządu korporacyjnego w Polsce – dwadzieścia lat doświadczeń państwa demokratycznego"