English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Maciej Hejger: Przekształcenia narodowościowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski w latach 1945-1959, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2008, 464 ss."]