English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1977
   • nr_5-6
    • 58. okładka nr 5-6 1977r.
    • 59. Zygmunt Dulczewski, ZNACZENIE DZIEŁA „CHŁOP POLSKI W EUROPIE I AMERYCE” – Florian Znaniecki jako badacz Polonii amerykańskiej
    • 60. Krzysztof Groniowski, ZNACZENIE DZIEŁA „CHŁOP POLSKI W EUROPIE I AMERYCE” – Motywy emigracji w świetle dzieła Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego „Chłop polski w Europie i Ameryce”
    • 61. Władysław Chojnacki, STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD POLONIĄ ZAGRANICZNĄ – Stan i potrzeby w zakresie dokumentacji historii ruchów emigracyjnych i Polonii zagranicznej
    • 62. Jerzy Kozłowski, STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD POLONIĄ ZAGRANICZNĄ – Stan i potrzeby badań nad polską emigracją ekonomiczną do krajów, europejskich przed 1918 r.
    • 63. Krzysztof Kwaśniewski, STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD POLONIĄ ZAGRANICZNĄ – Stan socjologicznych badań nad Polonią w Europie zachodniej
    • 64. Anna Poniatowska, STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD POLONIĄ ZAGRANICZNĄ – Stan i potrzeby badań nad wychodźstwem polskim w Niemczech
    • 65. Stefan Liman, STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD POLONIĄ ZAGRANICZNĄ – Stan i potrzeby badań nad liczebnością i rozmieszczeniem Polonii w Republice Federalnej Niemiec
    • 66. Adam Konieczny, STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD POLONIĄ ZAGRANICZNĄ – Stan i potrzeby badań nad Polonią austriacką
    • 67. Maria Teresa Jankowska, STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD POLONIĄ ZAGRANICZNĄ – Stan i potrzeby badań nad Polonią austriacką
    • 68. Wiesława Eder, STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD POLONIĄ ZAGRANICZNĄ – Stan i potrzeby badań nad Polonią belgijską
    • 69. Wojciech Chojnacki, STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD POLONIĄ ZAGRANICZNĄ – Stan i potrzeby badań nad Polonią duńską
    • 70. Stanisław Szumski, STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD POLONIĄ ZAGRANICZNĄ – Stan i potrzeby badań nad polską grupą etniczną w W. Brytanii
    • 71. Piotr Kraszewski, STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD POLONIĄ ZAGRANICZNĄ – Stan i potrzeby badań nad polską grupą etniczną w Kanadzie
    • 72. Anna Poniatowska, MISCELLANEA – Zarys dziejów „Dziennika Berlińskiego”
    • 73. Ewa Krawczak, MISCELLANEA – Opieka prawna władz polskich nad wychodźstwem we Francji w latach 1918 - 1929
    • 74. Ewa Krzyżańska, MISCELLANEA – Obywatelstwo emigrantów polskich we Francji w świetle ustawy o obywatelstwie francuskim z dnia 10 sierpnia 1927 r.
    • 75. Marcin Kula, MISCELLANEA – Postawa Polonii brazylijskiej wobec asymilacji a odrodzenie Polski w 1918 r.
    • 76. Janusz M. Kupczak, MISCELLANEA – Zarys działalności Związku Polaków w Niemczech Zachodnich w latach 1945 - 1949
    • 77. Wiesława Eder, MISCELLANEA – Więź Polonii belgijskiej z krajem ojczystym
    • 78. Stanisław Otok, MISCELLANEA – Polonia australijska jako grupa społeczna
    • 79. Bohdan Bielewicz, MISCELLANEA – Amerykanie polskiego pochodzenia w życiu społeczno-politycznym miasta Milwaukee w stanie Wisconsin
    • 80. Iwona Krężałek, MISCELLANEA – Polityka Polski wobec Polonii zagranicznej w latach 1945 -1955
    • 81. Władysław Chojnacki, Wojciech Chojnacki, MISCELLANEA – Materiały do bibliografii Polonii amerykańskiej w latach 1854 - 1939
    • 82. Piotr Kraszewski, Oceny i omówienia – Employment-Seeking Emigrations of the Poles World-Wide XIX and XX C
    • 83. Jerzy Kozłowski, Oceny i omówienia – Halina Florkowska, Struktura polskiej emigracji politycznej w Szwajcarii w latach sześćdziesiątych XIX wieku
    • 84. Barbara Szydłowska-Ceglowa, Oceny i omówienia – Pamiętniki imigrantów polskich w Kanadzie
    • 85. Piotr Kraszewski, Oceny i omówienia – Klarner, Emigracja z Królestwa Polskiego do Brazylii w latach 1890 - 1914
    • 86. Piotr Kraszewski, Oceny i omówienia – Bogdan Grzeloński, Polacy w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1776 -1865 — Jan Drohojowski, Polacy w Ameryce
    • 87. Wojciech Chojnacki, Oceny i omówienia – Albert Bukiet, Materiały do bibliografii polonica Ameryki Łacińskiej
    • 88. Adam Walaszek, Oceny i omówienia – Maria Paradowska, Polacy w Ameryce Południowej
    • 89. Krzysztof Kwaśniewski, Oceny i omówienia – Les travailleurs étrangers en Europe occidentale
    • 90. Adam Konieczny, Oceny i omówienia – Władysław Kucharski, Zbigniew Tomkowski, Polonia w Austrii
    • 91. Maria Teresa Jankowska, Oceny i omówienia – Informacja demograficzno-statystyczna dotycząca Polaków we Francji (na podstawie publikacji francuskich)
    • 92. Adam Konieczny, Z kroniki naukowej – Kronika Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną PAN w Poznaniu
   • okładka – spis treści nr 1-2 1977r.
   • okładka – spis treści nr 3-4 1977r.
   • okładka – spis treści nr 5-6 1977r.