English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Przegląd Zachodni

Publication structure:
 • Przegląd Zachodni
  • 1998
   • nr 3
    • 43. okładka nr 3 1998r.
    • 44. okładka - wstęp
    • 45. Bożena Domagała, Czy i jak badać dzisiaj Ziemie Zachodnie i Północne Polski?
    • 46. Henryk Galus, Socjologiczne spektrum Polski Zachodniej i Północnej
    • 47. Zbigniew Kurcz, Badać procesy i problemy społeczne, a nie Ziemie Zachodnie i Północne jako szczególne terytorium
    • 48. Marek Latoszek, Socjologia Ziem Zachodnich - wybory badacza
    • 49. Tomasz Marciniak, Badawcze wyzwania
    • 50. Andrzej Sakson, Nowe paradygmaty w badaniach Ziem Zachodnich i Północnych
    • 51. Maria Szmeja, Co należy zweryfikować, a co kontynuować?
    • 52. Anna Szyfer, Ziemie Zachodnie i Północne Polski z perspektywy badawczej etnologii i antropologii kulturowej
    • 53. Piotr Eberhardt, Powojenna dynamika demograficzna Ziem Zachodnich i Północnych
    • 54. Jerzy Kociszewski, Migracje ponadregionalne w procesie integracji Ziem Zachodnich i Północnych z Polską
    • 55. Cezary Trosiak, Procesy kształtujące pogranicze polsko-niemieckie po drugiej wojnie światowej
    • 56. Danuta Berlińska, Tożsamość Ślązaków w świetle badań socjologicznych
    • 57. Andrzej Zaćmiński, Myśl zachodnia i formy jej upowszechniania w działalności Polskiego Związku Ziem Zachodnich w Ameryce (1955-1989)
    • 58. Elżbieta Marciszewska, Materiały - Społeczność górnośląska. Analiza pamiętników nadesłanych na konkurs „Życiorys własny robotnika”
    • 59. Piotr Kraszewski, Krzysztof Wawruch, Materiały - Polacy wobec Niemców na Ziemiach Odzyskanych w powojennej prozie polskiej
    • 60. Leszek Jażdżewski, Materiały - Problematyka kaszubska w polskiej prasie konspiracyjnej w latach 1941-1945
    • 61. Jarosław Macała, Materiały - Katolicy niemieccy w diecezji katowickiej
    • 62. Marian Szczepaniak, Przeglądy i komentarze - „Pradziad” - euroregion na pograniczu polsko-czeskim
    • 63. Zbigniew Czarnuch, Przeglądy i komentarze - Gorzowski „Trakt”
    • 64. Henryk Galus, Przeglądy i komentarze - 75 lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
    • 65. Zygmunt Zieliński, Przeglądy i komentarze - Ojcu Lotharowi Groppemu pod rozwagę
    • 66. Marceli Kosman, Oceny i omówienia - Deutsch-russische Beziehungen im 18. Jahrhundert. Kultur, Wissenschaft und Diplomatie
    • 67. Hubert Orłowski, Oceny i omówienia - Johann Gustav Gottlieb Büsching 1783-1829. Ein Beitrag zur Begründung der schlesischen Kulturgeschichte
    • 68. Bogdan Cimała, Oceny i omówienia - Etatyzm w polskiej myśli społeczno-ekonomicznej Górnego Śląska 1922-1939
    • 69. Piotr Mickiewicz, Oceny i omówienia - Górny Śląsk i Pomorze dwa symbole niezależności Drugiej Rzeczypospolitej
    • 70. Jerzy Krasuski, Oceny i omówienia - Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939
    • 71. Andrzej Sakson, Oceny i omówienia - Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość
    • 72. Czesław Łuczak, Oceny i omówienia - Wysiedlenia Niemców i osadnictwo ludności polskiej na obszarze Krzyżowa-Świdnica (Kreisau-Schweidnitz) w latach 1945-1948. Wybór dokumentów pod red. Karola Joncy
    • 73. Mieczysław Stolarczyk, Oceny i omówienia - Związek Wypędzonych w systemie politycznym RFN i jego wpływ na stosunki polsko-niemieckie 1982-1992
    • 74. Hubert Orłowski, Oceny i omówienia - Tematy polsko-niemieckie
    • 75. Tadeusz Seweryn Wróblewski, Oceny i omówienia - Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Institut Darmstadt. 9. 1998
    • 76. Martin Kramer, Oceny i omówienia - Polscy chłopi w XX w., podejście mikro-deskryptywne
    • 77. Andrzej Furier, Z kroniki naukowej - Oblicza Wschodu w kulturze polskiej
    • 78. Jacek Knopek, Z kroniki naukowej - Główne kierunki polityki europejskiej i światowej w przededniu II wojny światowej
    • 79. Natalia Jackowska, Z kroniki naukowej - Polsko-niemiecka współpraca kulturalna, promocja kultury za granicą współpraca partnerska miast
    • 80. N. J., Instytut Zachodni w nowym gmachu
   • okładka - spis treści nr 1-2 1998r.
   • okładka - spis treści nr 3-4 1998r.